02 квітня 2023 року klanatomy@pdmu.edu.ua (0532) 60-96-12, (0532) 60-95-84

Кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією

Про кафедру

Місія кафедри анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією, на якій здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ОПП Стоматологія, ОПП Медицина, ОПП Педіатрія, ОПП Громадське здоров'я, ОПП Парамедик, ОПП Фармація, ОПП Фізична терапія, ерготерапія, ОПП Стоматологія ортопедична, відповідає стратегічній меті вищої медичної освіти України та місії Полтавського державного медичного університету і полягає у формувані високоосвіченого, конкурентоспроможного фахівця в галузі охорони здоров’я, здатного до інноваційної діяльності, неперервного професійного розвитку та навчання впродовж життя.
Кафедра бере свій початок із 1884 року, коли як самостійний підрозділ медичного факультету Харківського університету була створена кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії. З 2015 року кафедру очолює доктор біологічних наук, професор С. М. Білаш.
Відповідно до сучасних вимог вищої медичної освіти колектив кафедри активно провадить навчальну, методичну, наукову, організаційну та виховну діяльність.

Білаш Сергій Михайлович

Білаш Сергій Михайлович

доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією.

e-mail: bilash_umsa@ukr.net Закінчив природничий факультет Полтавського педагогічного університету. Захисти...

Проніна Олена Миколаївна

Проніна Олена Миколаївна

доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти

e-mail: visnik.umsa@ukr.net Закінчила лікувальний факультет Полтавського державного медичного стоматологічн...

Коптев Михайло Миколайович

Коптев Михайло Миколайович

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти, замісник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи

e-mail: mn_koptev@ukr.net Закінчив Українську медичну стоматологічну академію за спеціальністю "Лікувальна...

Корисні ресурси

ПДМУ